Geschiedenis

Het idee voor Stichting exQuus is tegelijkertijd bij zowel enkele leden van ESMG Quadrivium ontstaan als bij een aantal oudleden van deze vereniging.

Thijs Adriaans (commissaris harmonieorkest Auletes 97-98, secretaris 98-99), Bianca Eckert en Joost van Eekelen (lustrumcommissaris 03-05) hebben samen het initiatief genomen voor het oprichten van deze stichting. Parallel daaraan zijn bij Leo Caspers (voorzitter 89), zijn vrouw Maria en Nicole van den Wildenberg (commissaris koor Vokollage 94) dezelfde ideen ontstaan.

In 2004 zijn deze plannen in samenwerking met een aantal leden van het bestuur van Quadrivium verder uitgewerkt. Op de 40-jarige Dies van de vereniging (1 december 2004) is de oprichting van Stichting exQuus een feit!

Na een sluimerend bestaan is naar aanleiding van het negende lustrum van ESMG Quadrivium in 2009/2010 een nieuw bestuur aan de slag gegaan met onder andere de organisatie van een renie.

Stichting exQuus | www.exquus.nl |