Doneren

ExQuus steunt ESMG Quadrivium ook financieel. Hiervoor zijn wij afhankelijk van donaties. Het geld dat op deze manier wordt verzameld kan door het bestuur van ESMG Quadrivium worden aangevraagd. Een aanvraag zal door het bestuur van exQuus worden beoordeeld, waarbij gelet wordt of deze gift bijdraagt aan de continuïteit van ESMG Quadrivium.

Indien u een gift wilt doen, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL70RBRB0931098378 t.n.v. Stichting exQuus. (Let op, dit is een nieuw rekeningnummer bij de RegioBank! Het oude rekeningnummer bij ABN Amro is vervallen.) Het is ook mogelijk te doneren via automatische incasso. Wij schrijven dan eenmaal per jaar, in december, een bedrag van uw rekening.

Download hier het SEPA machtigingsformulier.

De overgang naar SEPA

Sinds 2014 heeft Stichting exQuus een nieuw SEPA incassocontract met de bank. Machtigingen die voor 2014 zijn getekend blijven gewoon geldig en worden automatisch omgezet naar het nieuwe systeem. Voor nieuwe machtigingen moet een nieuw formulier getekend worden voor een doorlopende SEPA machtiging.

Meer informatie over SEPA incasso's (RegioBank)

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. Voor vragen kunt u contact opnemen met de .

Stichting exQuus | www.exquus.nl |